นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท มิตซูบิซิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อเป็นการควบคุมดูแลการจัดการการใช้งานโปรแกรม M-Drive บนโทรศัพท์มือถือของท่าน ทางบริษัทจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนใช้งาน M-Drive ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนี้

ก่อนการลงทะเบียนเพื่อใช้งาน M-Drive ระบบจะขอให้ท่านล็อคอินด้วย หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเฟสบุ๊ค ในแอพพลิเคชั่น M-Drive ก่อน และในขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนจะต้องตกลงและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (ระบุข้อมูลส่วนตัวอื่นๆที่ M-Drive แอพพลิเคชั่นจะเข้าถึง) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถเปิดเผยให้แก่บริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัท หรือคู่สัญญาทางธุรกิจอื่นๆ นอกจากนี้เงื่อนไขการลงทะเบียนท่านจะต้องมีหมายเลขตัวถังซึ่งตรงกับในระบบตัวแทนผู้จำหน่าย

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรือคู่สัญญาทางธุรกิจอื่นๆอาจใช้ข้อมูลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ผู้ลงทะเบียนและเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจการทำการตลาดและการให้บริการของบริษัท รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร